You are here: Home > IAIDO > Iaido Gi & Hakama > Iaido Obi Belts
Sort By:
Page of 1
Cotton Iaido Obi Cotton Iaido Obi
Our Price: 2,500.00

(6)
Standard Cotton Kaku Obi Standard Cotton Kaku Obi
Our Price: 2,900.00

(6)
Deluxe Cotton Kaku Obi Deluxe Cotton Kaku Obi
Our Price: 4,500.00

(4)
Tsumugi Iaido Obi Tsumugi Iaido Obi
Our Price: 6,000.00
Stretchable Iai Obi Stretchable Iaido Obi
Our Price: 6,500.00

(2)
Quick-Tie Kaku Obi Quick-Tie Kaku Obi
Our Price: 6,900.00
Wool Iaido Obi Wool Iaido Obi
Our Price: 8,000.00
Deluxe Silk Kaku Obi Deluxe Silk Kaku Obi
Our Price: 8,500.00

(3)