You are here: Home > KENDO > Kendo Shinai & Bokken > Kendo Suburi
Sort By:
Page of 1
Suburiko Suburiko
Our Price: 1,450.00

(2)
OUTLET - Deluxe Kuronuri Suburito 3.5shaku OUTLET - 50% OFF! Deluxe Kuronuri Suburito 3.5shaku
Our Price: 9,000.00
Sale Price: 4,500.00

(2)
OUTLET - Deluxe Kuronuri Suburito 3.8shaku OUTLET - 50% OFF! Deluxe Kuronuri Suburito 3.8shaku
Our Price: 10,000.00
Sale Price: 5,000.00

(2)
Oval Shape Suburi Bokken Oval Shape Suburi Bokken
Our Price: 6,750.00

(1)
Heavy Suburi Shinai Heavy Suburi Shinai
Our Price: 8,900.00
Smoked Bamboo Suburi Shinai Smoked Bamboo Suburi Shinai
Our Price: 11,900.00
Men-Nari Compact Suburi Shinai Men-Nari - Compact Suburi Practice Shinai
List Price: 15,000.00
Our Price: 12,500.00

(1)
Musashi's Oar Shape Bokken Musashi's Oar Shape Bokken
Our Price: 17,600.00
Octagonal Shape Furibo 2.5kg Octagonal Shape Furibo 2.5kg
Our Price: 27,500.00

(1)