You are here: Home > KENDO > Kendo Shinai & Bokken > Kendo Shinai
Sort By:
Page of 1
Mini Souvenir Shinai Standard Furnished Shinai (Junior) Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai
Mini Souvenir Shinai
Our Price: 1,500.00

(1)
Standard Furnished Shinai (Junior)
Our Price: 2,200.00

(1)
Standard Furnished Shinai Uchikomi Shinai Standard Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Standard Furnished Shinai
Our Price: 3,500.00

(3)
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: 4,400.00
Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Our Price: 4,700.00
Nito Ryu Shinai Short Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Oval Grip Shinai "Suzaku"
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: 4,800.00
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: 4,900.00

(1)
Oval Grip Shinai "Suzaku" Koto-style Shinai - Daigo Jissengata Dobari-style Shinai - Issen
Oval-grip Shinai - Higashiyama
Our Price: 4,900.00

(1)
Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: 5,600.00
Thick-grip Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Thick-grip Koto-style Shinai - Daigo Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan
Tozando Custom-made Shinai Oval Octagonal-grip Koto-style Shinai - Oniyanma Oval Octagonal-grip Dobari-style Shinai - Oniyanma
Tozando Custom-made Shinai
Starts from: 6,500.00

(6)
Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu Hasegawa Carbon Graphite Shinai Pieces
Koto-style Madake Shinai - Fujin Dobari-style Madake Shinai - Raijin Slim Koto-style Shinai - Shingessai
Koto-style Deluxe Madake Shinai - Ise No Kami Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami Thick Grip Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami
Hasegawa Carbon Graphite Shinai Free Shipping! - Standard Furnished Shinai - 10 pcs. Super Package
Hasegawa Carbon Graphite Shinai
Our Price: 28,900.00

(3)