You are here: Home > KENDO > Kendo Shinai & Bokken
Choose a sub category:
Kendo Shinai Kendo Bokken Kendo Suburi
Sort By:
Page of 4
Suburiko Suburiko
Our Price: 1,450.00

(2)
Mini Souvenir Shinai Mini Souvenir Shinai
Our Price: 1,500.00

(1)
Isu Bokken Short Standard Isu Bokken Short
Our Price: 2,300.00

(1)
Plastic Saya Plastic Saya for Bokken
Our Price: 2,900.00

(3)
Standard Red Oak Bokken Standard Red Oak Bokken
Our Price: 2,950.00
White Oak Tanto White Oak Tanto
Our Price: 3,000.00

(5)
Buna Standard Bokken Long Buna Standard Bokken Long
Our Price: 3,200.00
Isu Bokken Deluxe Short Isu Deluxe Bokken Short
Our Price: 3,250.00

(1)
Standard Furnished Shinai Standard Furnished Shinai
Our Price: 3,500.00

(3)
Katori Shinto Ryu Bokken Isu
Our Price: 3,700.00

(1)
Standard Isu Bokken LongIsu Bokken Long Standard Isu Bokken Long
Our Price: 4,000.00

(5)
Kiri Standard Bokken Long Kiri Standard Bokken Long
Our Price: 4,000.00

(1)
Sunuke Tanto
Our Price: 4,200.00
Uchikomi Shinai Standard Uchikomi Shinai Standard
Our Price: 4,400.00
OUTLET - Deluxe Kuronuri Suburito 3.5shaku OUTLET - 50% OFF! Deluxe Kuronuri Suburito 3.5shaku
Our Price: 9,000.00
Sale Price: 4,500.00

(2)
Standard Grooved Bokken Red Oak Standard Grooved Bokken Red Oak
Our Price: 4,750.00

(3)
Nito Ryu Shinai Short Nito Ryu Shinai Short
Our Price: 4,800.00
Oval Grip Shinai "Suzaku" Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: 4,900.00

(1)
Oval Grip Shinai "Suzaku" Oval-grip Shinai - Higashiyama
Our Price: 4,900.00

(1)
OUTLET - Deluxe Kuronuri Suburito 3.8shaku OUTLET - 50% OFF! Deluxe Kuronuri Suburito 3.8shaku
Our Price: 10,000.00
Sale Price: 5,000.00

(2)