Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Balloon Flower

Kikyou

Toki Kikyou

Itsutsu Wani Kikyou

Gokani Kikyou

Maruni Kikyou

Kokumochi Jinuki Kikyou
Balloon Flower

Oota Kikyou

Ken Kikyou

Tsuru Kikyou

MItsu Wari Sori Kikyou

MItsu Wari Yae Kikyou

MItsu Mori Kikyou
Balloon Flower

Kashira Awase Mitsu Kikyou

Yae Kikyou

Itowani Kikyou

Kikkouni Kikyou

Maruni Yae Kikyou

Ura Kikyou
Balloon Flower

Sori Kikyou

Sumi Kiri Kakuni Kikyou

Futatsu Noshi Wani Kikyou

Agari Fujini kokyou

Fujiwani Kikyou
Balloon Flower

Omodaka Kikyou

Kage Jigamini Kikyou

Kumiai Kakuni Kikyou

Kage Kikyou

Chukage Kikyou

Kage Yae Kikyou
Balloon Flower

Chuukage Yae Kikyou

Jinuki Ura Kikyou

Chuukage Ura Kikyou

Yae Ura Kikyou

Chuukage Yae Ura Kikyou

Kourin Kikyou
Balloon Flower

Neji Kikyou

Mitsuyose Kikyou

Nakakage Mitsu Wari Kikyou

Maruni Hoso Kikyou

Kikyou Kiri

Yokomi Kikyou
Balloon Flower

Kourin Tsumegata Kikyou

Itowani Nozoki Kikyou

Ken Nioi Kikyou

Musubi Kikyou

Teppou Kikyou

Hana kikyou Eda Maru
Balloon Flower Iris laevigata

Matsuba Kikyou

Hana Kakitsubata

Futatsu Kakitsubatano Hana

MIttsu Kakitsubatano Hana

Kashira Awase MIttsu Kakitsubatano Hana

Tachi Kaki Tsubata
Gourd

Maruni Hitotsu Hirako

Narabi Hirako

Hitotsu Hisagono Maru

Futatsu Mukai Hisago

Itsutsu HIsago

Yattsu Hisago Kuruma