Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Morning Glory Reed Jp. knotweed

Chuwani Hitotsu Asagao

Itsutsu Asagao

Wari Daki Ashi

Daki Ashi

Kawari Daki Ashi

Itadori
Iris Ginkgo Biloba

Maruni Shoubu Kawa

Itowani Shoubu Kawa

Chuuwani Mitsu Ichou

MItsu Ichou

Chuuwani HItotsu Icho

Maruni Ken Mitsu Icho
Ginkgo Biloba

Itsutsu Ichou

Itsutsu Icho

Mitsu Kumi Ichou

MItsujiku Chigai Ichou

Mukai Ichou

Futatsu Chigai Ichou
Ginkgo Biloba

HIshini Mitsu Ichou

Maruni Mitsu Ichou

Maruni Daki Ichou

Kokumochi Jinuki Mitsu Ichou

MItsu Oi Ichou

Kashira Awase Mitsu Ichou
Ginkgo Biloba

Mitsu Ichou Bishi

Kawari Mukai Ichou Bishi

Futatsu Ichou Bishi

Mukai Ichou Bishi

Mitsu Wari Ichou

Ire Chigai Wari Ichou
Ginkgo Biloba Persimmon

Rokkaku Mitsu Ichou

Ichou Ageha Chou

Ichou Dsuru

Yotsu Ichou

Itotsu Ichou Domoe

Kakino Hana
Rice

Hidari Mawari hitotsu Ineno Maru

Migi Mawari Hitotsu Ineno Maru

Tsutsumi Daki Ine

Daki Ine

Inari Daki Ine

Chigai Ine
Rice

Futatsu Ho Kawari Daiki Ine

Maruni Inari Daki Ine

Tsutsumi Daki Ine

Futatu Oi Ine no Maru

Ine Tsuru

Daki Ineni Mukai Suzume
Rice Walnut

Itowani Taba Ine

Mukai Ine Bishi

Maruni HItotsu Kurumi

Maruni Narabi Kurumi

Mitsu Kurumi

Mitsuba Kurumi
Nandina

MItsuba Nanten

Maruni Mitsuba Nanten

Nanten Giri

Mukai Nanten

Mitsuoi Nanten

Nanten Kochou