Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Ume Plum

Ume no Hana

Maru ni Ume no Hana

Umebachi

Maru ni Umebachi

Kaga Umebachi

Ura Umebachi
Ume Plum

Hoshi Umebachi

Maru ni Hoshi Umebachi

Yae Ume

Dai Umebachi

Ken Umebachi

Maru ni Ken Umebachi
Ume Plum

Mukou Ume

Neji Ume

Mitsumori Ume

Hitoe Kikko ni Umebachi

Sumikiri Kaku ni Umebachi

Mitsuwari Umebachi
Ume Plum

Maru ni Yae Ume

Sumikiri Kaku ni Ume no Hana

Igeta ni Umebachi

Gouri ni Umebachi

Kikko ni Ume

Kikko ni Umebachi
Ume Plum

Sumikiri Kaku ni Umebachi

Sumikiri Kaku ni Kawari Umebachi

Hishi ni Ume

Agari Fuji ni Ume no Hana

Sagari Fuji ni Umebachi“ˇ‚É”~”«

Mari Hasami ni Umebachi
Ume Plum

Mitsumatsu ni Umebachi

Mitsumatsu ni Ume no Hana

Ishimochi Jinuki Yaeume

Mitsuwari Hoshi Umebachi

Mitsuwari Mukou Ume

Yae Mukou Ume
Ume Plum

Kage Yae Mukou Ume

Chuin Mitsuwari Mukou Ume

Ura Ume

Yae Ura Ume

Chuin Ura Ume

Mitsuwari Ume
Ume Plum

Yokomi Ume

Mitsu Yokomi Ume

Ume Tsuru

Ashinashi Ume Tsuru

Ashinashi Chuin Ume Tsuru

Korin Ume
Ume Plum

Churin Korin Ume

Rikyu Ume

Itowa ni Nozoki Umebachi

Kage Korin Ume

Ume ni Itsutsu Karigane

Mitsumori Kagui Ume
Ume Plum Hanabishi

Warabi Ume

Gouri ni Shigo Ken Hanabishi

Kikko Hanabishi

Kikko ni Shiho Hanabishi

Maru ni Kikko ni Hanabishi

Kikkon ni Mitsumori Kikko Hanabishi
Hanabishi

Mitsumori Kikko ni Hanabishi

Mitsumori Kikko ni Ken Hanabishi

Maru ni Mitsumori Kikko Hanabishi

Shippo ni Hanabishi

Maru ni Shippo ni Hanabishi

Maru ni Hanabishi
Hanabishi

Maru ni Shiho Hanabishi

Ishimochi Jinuki Hanabishi

Maru ni Ken Hanabishi

Maru ni Shiho Ken Hanabishi

Ishimochi Jinuki Shiho Ken Hanabishi

Mitsuwari Hanabishi
Hanabishi

Hanabishi

Shiho Hanabishi

Shiho Ken Hanabishi

Ken Hanabishi

Maru ni Mitsuwari Hanabishi

Sumikiri Kau ni Hanabishi
Hanabishi

Chuin Hishi ni Hanabishi

Yotsu Hanabishi

Hishi ni Hanabishi

Mitsumori Hanabishi

Fujiwa ni Hanabishi

Mitsumatsu ni Shiho Hanabishi
Hanabishi

Ishimochi Jinuki Shippo ni Hanabishi

Wari Shippo ni Hanabishi

Fusencho ni Hanabishi

Sanpo Hanabishi

Kawari Futatsu Ken Hanabishi

Hishimochi Jinuki Hanabishi
Hanabishi

Oboro Hanabishi

Oni Hanabishi

Kooriyama Hanabishi

Rikyu Hanabishi

Mukumi Hanabishi

Mitsuyose Hanabishi
Hanabishi

Ishimochi Jinuki Ken Hanabishi

Kawari Tsuta Hanabishi

Mitsuoi Hanabishi Tomoe

Chuin Kawari Hanabishi

Sumitate Yotsuwari Hanabishi

Oni Hanabishi Tsuru