Kamon Category
Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5 Plant 6 Plant 7 Plant 8 Plant 9 Plant 10
Plant 11 Plant 12 Plant 13 Plant 14 Plant 15 Plant 16 Animal 1 Animal 2 Nature 1 Nature 2
Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4 Tool 5 Tool 6 Geometry 1 Geometry 2 Letter Index

Bamboo Leaves

Sanmai Sasa

Gomai Sasa

Rokumai Sasa

Kyumai Sasa

Maru ni Kyumai Sasa

Gouri ni Kyumai Sasa
Bamboo Leaves

Ne Sasa

Maru ni Ne Sasa

Maru ni Waka Ne Sasa

Maru ni Gosan Ne Sasa

Yukimochi Ne Sasa

Yukimochi Sasa
Bamboo Leaves

Maru ni Jugomai Sasa

Maru ni Kiri Take Sasa ni Kasa
Maru ni Kawari Kiritake Sasa ni Kasa
Maru ni Nihon Take Sasa

Yoshita Sasa

Yonezawa Sasa
Bamboo Leaves

Torii Sasa

Maru ni Shinotuki Kiri Take Sasa

Maru ni Kawari Ne Sasa

Kawari Ne Sasa

Maru ni Yukimochi Ne Sasa

Maru ni Kiri Take Sasa
Bamboo Leaves

Maru ni Sanmai Sasa

Maru ni Shichigosan Ne Sasa

Sasaguruma

Kiritake ni Sasa

Sumikiri Kaku ni Wakane Sasa

Sasa Rindo
Bamboo Leaves

Kage no Sasa Rindo

Maru ni Sasa Rindo

Mukai Sasa Hishi

Rokkaku Kyumai Sasa

Kyumai Sasaguruma

Sendai Sasa
Bamboo Leaves

Maru ni Mitsuore Sasa

Kawari Eda Sasa

Ichimochi JInuki Sasa Rindo

Wari Sasa Rindo

Mitsuwari Sasa Rindo

Mitsu Sasa Rindo
Bamboo Leaves Bamboo

Atama Awae MItsu Sasa Rindo

Sasa Rindo Hishi

Genjiwa ni Futatsu Kiri Take

Kiri Take Kurusu
Bamboo Myoga

Maru ni Nihon Take Sasa

Maru ni Narabi Kiri Take

Maru ni Kiritake Juji

Maru ni Shinotsuki Kiri Take Sasa

Maru ni Kiritake Sasa

Igeta ni Daki Myoga
Myoga

Gouri ni Daki Myoga

Kikko ni Daki Myoga

Sumiki ri Kaku ni Daki Myoga

Sagari Fuji ni Daki Myoga

Soto Yukiwa ni Daki Myoga

Daki Myoga
Myoga

Maru ni Daki Myoga

Kage Daki Myoga

Maru ni In-Yo Daki Myoga

Maru ni Chigai Myoga

Hitotsu Myoga no Maru

Chigai Myoga
Myoga

Maru ni Chigai Myoga

Sumikiri Kaku ni Daki Myoga

Hishi ni Daki Myoga

Shiho Mokko ni Daki Myoga

Ishimochi Jinuki ni Daki Myoga

O-wari Daki Myoga
Myoga

Yatsuwari Daki Myoga

Mitsu Myoga Kuzushi

Kawari Mitsu Myoga Kuzushi

Mitsu Myoga

Daki Myoga Hishi

Irechigai Myoga Hishi