You are here: Home > Shinken
Sort By:
Page of 2
Antique Mumei Tanto with Rare Usugai RADEN-lacquered Saya Antique 2.70 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Kawai Kyuko Antique 2.42 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Mumei
Antique Mumei Tanto with Rare Usugai RADEN-lacquered Saya
List Price: $2,480.00
Our Price: $1,490.00
Antique 2.70 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Kawai Kyuko
List Price: $5,500.00
Our Price: $2,980.00

(1)
Antique 2.42 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Mumei
Our Price: $4,980.00
Sale Price: $2,999.00

(1)
Antique 1.27Shaku Nagamaki Naoshi Wakizashi - Akihiro Antique 1.29Shaku Engraved Wakizashi - Mumei CLEARANCE - Antique Koto 1.48Shaku Wakizashi - Mumei
Antique 1.27Shaku Nagamaki Naoshi Wakizashi - Akihiro
Our Price: $5,454.55
Sale Price: $3,081.85
Antique 1.29Shaku Engraved Wakizashi - Mumei
Our Price: $6,363.65
Sale Price: $3,181.85

(1)
Antique Koto 1.48Shaku Wakizashi - Mumei
Our Price: $6,818.20
Sale Price: $3,454.55
CLEARANCE -  2.20Shaku Gendai Shinken Katana - Mumei CLEARANCE -  Antique 2,15Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei CLEARANCE - Antique 1.50Shaku Wakizashi - Bushu Shimohara-ju Hiroshige
Antique 2.20Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $6,272.75
Our Price: $3,545.50
Antique 2,15Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $7,727.30
Our Price: $3,636.40
Antique 1.50Shaku Wakizashi - Bushu Shimohara-ju Hiroshige
Our Price: $7,727.30
Sale Price: $4,081.85
CLEARANCE - Antique Su-yari Spear - Kawachi no Kami Monju Kanesada CLEARANCE -  Antique 2.28Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.22Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
Antique Su-yari Spear - Kawachi no Kami Monju Kanesada
Our Price: $8,090.95
Sale Price: $4,090.95
Antique 2.28Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $8,909.10
Our Price: $4,545.50
Antique 2.32 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Mumei (Nakayama Yoshimichi) with NBTHK certificate CLEARANCE -  Antique 2.22Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.22Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
Antique 2.16Shaku Late Nanbokucho Shinken Sword - Mumei Mihara Masanobu with NBTHK certificate
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,181.85
Sale Price: $5,000.00
CLEARANCE -  Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.43Shaku Koto Shinken Sword - Mihara-ju Masaie with certificate by Mr. Tokuno CLEARANCE - Antique 2.48Shaku Koto Shinken Sword - Mumei (attributed to Unshu Tadasada) with NBTHK certificate
Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
List Price: $9,545.50
Our Price: $5,363.65
CLEARANCE -  Antique 2.24Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Fujiwara Kunitsuna with NHBTK certificate Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi Antique 2,45Shaku Shinto Shinken Sword - Mumei (Fuyuhiro) with NBTHK certificate
Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi
List Price: $8,909.10
Our Price: $6,181.85
2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.40Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
CLEARANCE - 2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,090.95
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,090.95
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Yasumitsu Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Kinsaku
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Yasumitsu Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,545.50
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $8,636.40
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $8,636.40