Currency Converter

X Close
You are here: Home > Good Deals Corner > IAIDO
Sort By:
Page of 1
Kendogata Red Oak Bokken "BUZEN NO KUNI" OUTLET! 'Minosaka' Brand - Custom Nami Higo Koshirae 2.40 Shaku Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae 2.45 Shaku Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni 2.45 Shaku
Kendogata Red Oak Bokken "BUZEN NO KUNI"
List Price: ¥12,000
Our Price: ¥6,980
Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae 2.45 Shaku
List Price: ¥71,800
Our Price: ¥62,800
OUTLET! Tozando Custom-made Iaito - 2.45 Shaku
List Price: ¥78,900
Our Price: ¥65,000
OUTLET! Tozando Custom-made Iaito - 2.25 Shaku The Legend Series: Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni
OUTLET! Tozando Custom-made Iaito - 2.25 Shaku
List Price: ¥129,200
Our Price: ¥99,000