Currency Converter

X Close
You are here: Home > Good Deals Corner > IAIDO
Sort By:
Page of 1
OUTLET!  Tozando Custom-made Iaito - Standard Blade - 2.45 Shaku OUTLET! Tozando Custom-made Iaito - Extra Wide Blade - 2.50 Shaku OUTLET! Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae 2.45 Shaku Minosaka Higo Koshirae Daisho Set A
OUTLET! Tozando Custom-made Iaito - Standard Blade - 2.45 Shaku
List Price: ¥73,900.00
Our Price: ¥44,800.00
OUTLET! Tozando Custom-made Iaito - Extra Wide Blade - 2.50 Shaku
List Price: ¥78,900.00
Our Price: ¥49,800.00
OUTLET! Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae 2.45 Shaku
List Price: ¥71,800.00
Our Price: ¥59,800.00
Minosaka Higo Koshirae Daisho Set A - 2.45 Shaku
Our Price: ¥94,900.00
Sale Price: ¥85,900.00
Minosaka Higo Koshirae Daisho Set B The Legend Series: Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni
Minosaka Higo Koshirae Daisho Set B - 2.45 Shaku
Our Price: ¥94,900.00
Sale Price: ¥85,900.00
OUTLET! 2.20Shaku Legend - Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni
List Price: ¥212,500.00
Our Price: ¥168,000.00