You are here: Home > SALE > Good Deals Corner > IAIDO
Sort By:
Page of 2
OUTLET - Deluxe Kuronuri Suburito 3.5shaku OUTLET - Deluxe Kuronuri Suburito 3.8shaku OUTLET - 2.32shaku Hijikata Toshizo Koshirae (for decoration only)
OUTLET - 50% OFF! Deluxe Kuronuri Suburito 3.5shaku
Our Price: $81.85
Sale Price: $40.95

(6)
OUTLET - 50% OFF! Deluxe Kuronuri Suburito 3.8shaku
Our Price: $90.95
Sale Price: $45.50

(12)
OUTLET - 2.40shaku 'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae OUTLET - 2.45shaku Suzaku Tengu Koshirae OUTLET - 2.45shaku 'Minosaka' Brand - Custom Hon Jidai Koshirae
OUTLET - 2.40shaku Minosaka Brand - Custom Jidai Koshirae
Our Price: $391.00
20% OFF OUTLET $310.00
OUTLET - 2.45shaku Suzaku Tengu Koshirae
Our Price: $540.00
15% OFF OUTLET $460.00
OUTLET - 2.45shaku Minosaka Brand - Custom Hon Jidai Koshirae
Our Price: $668.00
20% OFF OUTLET $535.00
OUTLET - 2.45Shaku Custom-made Iaito The Legend Series: Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni Antique Mumei Tanto with Rare Usugai RADEN-lacquered Saya
OUTLET - 2.45Shaku Custom-made Iaito
Our Price: $950.00
21% OFF OUTLET!: $750.00
Antique Mumei Tanto with Rare Usugai RADEN-lacquered Saya
List Price: $2,480.00
Our Price: $1,490.00
Antique 2.70 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Kawai Kyuko Antique 2.42 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Mumei Antique 1.27Shaku Nagamaki Naoshi Wakizashi - Akihiro
Antique 2.70 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Kawai Kyuko
List Price: $5,500.00
Our Price: $2,980.00

(1)
Antique 2.42 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Mumei
Our Price: $4,980.00
Sale Price: $2,999.00

(1)
Antique 1.27Shaku Nagamaki Naoshi Wakizashi - Akihiro
Our Price: $5,454.55
Sale Price: $3,081.85
Antique 1.29Shaku Engraved Wakizashi - Mumei CLEARANCE - Antique Koto 1.48Shaku Wakizashi - Mumei CLEARANCE -  2.20Shaku Gendai Shinken Katana - Mumei
Antique 1.29Shaku Engraved Wakizashi - Mumei
Our Price: $6,363.65
Sale Price: $3,181.85

(1)
Antique Koto 1.48Shaku Wakizashi - Mumei
Our Price: $6,818.20
Sale Price: $3,454.55
Antique 2.20Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $6,272.75
Our Price: $3,545.50
CLEARANCE -  Antique 2,15Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei CLEARANCE - Antique 1.50Shaku Wakizashi - Bushu Shimohara-ju Hiroshige CLEARANCE - Antique Su-yari Spear - Kawachi no Kami Monju Kanesada
Antique 2,15Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $7,727.30
Our Price: $3,636.40
Antique 1.50Shaku Wakizashi - Bushu Shimohara-ju Hiroshige
Our Price: $7,727.30
Sale Price: $4,081.85
Antique Su-yari Spear - Kawachi no Kami Monju Kanesada
Our Price: $8,090.95
Sale Price: $4,090.95
CLEARANCE -  Antique 2.28Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.22Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei Antique 2.32 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Mumei (Nakayama Yoshimichi) with NBTHK certificate
Antique 2.28Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $8,909.10
Our Price: $4,545.50
CLEARANCE -  Antique 2.22Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.22Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
Antique 2.16Shaku Late Nanbokucho Shinken Sword - Mumei Mihara Masanobu with NBTHK certificate
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,181.85
Sale Price: $5,000.00
Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
List Price: $9,545.50
Our Price: $5,363.65
CLEARANCE -  Antique 2.43Shaku Koto Shinken Sword - Mihara-ju Masaie with certificate by Mr. Tokuno CLEARANCE - Antique 2.48Shaku Koto Shinken Sword - Mumei (attributed to Unshu Tadasada) with NBTHK certificate CLEARANCE -  Antique 2.24Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Fujiwara Kunitsuna with NHBTK certificate
Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi Antique 2,45Shaku Shinto Shinken Sword - Mumei (Fuyuhiro) with NBTHK certificate 2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi
List Price: $8,909.10
Our Price: $6,181.85
CLEARANCE - 2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,090.95