You are here: Home > SALE > Good Deals Corner > IAIDO
Sort By:
Page of 2
OUTLET - Deluxe Kuronuri Suburito 3.5shaku OUTLET - Deluxe Kuronuri Suburito 3.8shaku OUTLET - Tozando Tsumugi Iaido Kimono Sleeve Gi "AKATSUKI" Black Size L
OUTLET - 50% OFF! Deluxe Kuronuri Suburito 3.5shaku
Our Price: $81.85
Sale Price: $40.95

(3)
OUTLET - 50% OFF! Deluxe Kuronuri Suburito 3.8shaku
Our Price: $90.95
Sale Price: $45.50

(3)
OUTLET - Tailor-made Super Heavy Cotton Iaido Hakama - approx. size 25 OUTLET - Deluxe Striped Hakama #13 Size 25.5 OUTLET - 2.45Shaku Custom-made Iaito
OUTLET - Deluxe Striped Hakama #13 Size 25.5
Our Price: $408.20
40% OFF! $244.55
OUTLET - 2.45Shaku Custom-made Iaito
Our Price: $950.00
21% OFF OUTLET!: $750.00
The Legend Series: Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni Antique 1.27Shaku Nagamaki Naoshi Wakizashi - Akihiro Antique 1.29Shaku Engraved Wakizashi - Mumei
CLEARANCE - Antique 1.29Shaku Engraved Wakizashi - Mumei
Our Price: $6,363.65
Sale Price: $3,181.85
CLEARANCE - Antique Koto 1.48Shaku Wakizashi - Mumei CLEARANCE -  Antique 2,15Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei CLEARANCE - Antique 1.50Shaku Wakizashi - Bushu Shimohara-ju Hiroshige
CLEARANCE - Antique Koto 1.48Shaku Wakizashi - Mumei
Our Price: $6,818.20
Sale Price: $3,454.55
CLEARANCE - Antique 2,15Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $7,727.30
Our Price: $3,636.40
CLEARANCE - Antique Su-yari Spear - Kawachi no Kami Monju Kanesada CLEARANCE -  Antique 2.28Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
CLEARANCE - Antique 2.28Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $8,909.10
Our Price: $4,545.50
CLEARANCE - Antique 2.31Shaku Edo-jidai Shinken Sword - Mumei
List Price: $9,545.50
Our Price: $5,363.65
CLEARANCE -  Antique 2.32Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Mumei (attributed to Nakayama Yoshimichi) with NBTHK certificate CLEARANCE -  Antique 2.43Shaku Koto Shinken Sword - Mihara-ju Masaie with certificate by Mr. Tokuno Antique 2,45Shaku Shinto Shinken Sword - Mumei (Fuyuhiro) with NBTHK certificate
2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.40Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
CLEARANCE - 2.41Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,090.95
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,090.95
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Yasumitsu Saku 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Muneshige Kinsaku
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Hiromune Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
CLEARANCE - 2.35Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Yasumitsu Saku
List Price: $10,454.55
Our Price: $8,363.65
2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanetoki Saku
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,545.50
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kunitada Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $8,636.40
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $8,636.40
2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,636.40
CLEARANCE - 2.40Shaku Shinsakuto - Noushuu-ju Kanemichi Saku
List Price: $10,909.10
Our Price: $8,636.40
CLEARANCE - 2.45Shaku Shinsakuto - Chikushuu-ju Kuniharu Saku
List Price: $11,363.65
Our Price: $9,000.00