You are here: Home > Tozando Hakama > Hakama "MATSU"
Sort By:
Page of 1
Free Name Embroidery on Right Hip Kamon(Family Crest) Embroidery Name Embroidery on Koshiita
Kamon/Family Crest Embroidery
Our Price: $16.40

(7)
Name Embroidery on Koshiita
Our Price: $18.20

(1)
Tozando Cubic Sensor Stretch Iaido Hakama Tozando Tsumugi Iaido Hakama "AKATSUKI" Tozando Deluxe Indigo-dyed #8,800 Cotton Kendo Hakama "WAKON"
TOZANDO Tsumugi Iaido Hakama AKATSUKI
List Price: $264.50
Our Price: $171.85
Tozando Tailor-Made Kendo Hakama Tozando Nami Tsumugi Iaido Hakama "AKEBONO" Tozando Ultimate Indigo-dyed #11,000 Cotton Kendo Hakama "WAKON"
TOZANDO Nami Tsumugi Iaido Hakama AKEBONO
List Price: $272.75
Our Price: $191.50
Tozando Tailor-Made Iaido Hakama Tozando Tailor-Made Aikido Hakama Tozando Premium Indigo-dyed #11000 Cotton Aikido Hakama "MATSU"
TOZANDO Tailor-Made Iaido Hakama
Our Price: $198.20

(9)
TOZANDO Tailor-Made Aikido Hakama
Our Price: $204.55

(11)
TOZANDO Tsumugi Iaido Uniform AKATSUKI TOZANDO Nami Tsumugi Iaido Uniform AKEBONO Tozando Tsumugi Kimono Gi "AKATSUKI" & Striped Hakama Set
Tozando Aikido Uniform "MATSU" Tozando Nami Tsumugi Kimono Gi "AKEBONO" & Striped Hakama Set