You are here: Home > Shinken > Modern Shinken
Sort By:
Page of 1
CLEARANCE -  2.20Shaku Gendai Shinken Katana - Mumei CLEARANCE -  Antique 2,15Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei CLEARANCE -  Antique 2.28Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
Antique 2.20Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $6,272.75
Our Price: $3,545.50
Antique 2,15Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $7,727.30
Our Price: $3,636.40
Antique 2.28Shaku Gendai-to Shinken Sword - Mumei
List Price: $8,909.10
Our Price: $4,545.50
Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi
Antique 2,50Shaku Shinshinto Shinken Sword - Kuniyoshi
List Price: $8,909.10
Our Price: $6,181.85