You are here: Home > SHINAI > Accessories
Sort By:
Page of 2
Shinai Tip Senshin Shinai Tsuru String Rubber Tsubadome
Shinai Tip Senshin
Our Price: 35.00
Shinai Tsuru String
Our Price: 40.00

(3)
Deluxe Rubber Tsubadome Beige Rubber Tsubadome for Bokken Color Tsuba
Deluxe Rubber Tsubadome Beige
Our Price: 150.00

(1)
Rubber Tsubadome for Bokken
Our Price: 150.00

(3)
Deluxe Nakayui Leather Plastic Tsuba for Bokken Large Deluxe Rubber Tsubadome
Deluxe Nakayui Leather
Our Price: 240.00
Plastic Tsuba for Bokken
Our Price: 260.00

(3)
Tsuka Grip Leather Deluxe Shinai Tip Leather Shinai Tsuka Rubber
Tsuka Grip Leather
Our Price: 350.00
Shinai Tsuka Rubber
Our Price: 650.00
Regular Shinai Furnishings Shinai Stave Shaver Pocket Shinai Shaver
Shinai Stave Shaver
Our Price: 1,100.00
Pocket Shinai Shaver
List Price: 1,320.00
Our Price: 1,190.00
Shinai Stave Shaver Deluxe Shinai Furnishings Leather Tsuba 8.5cm
Shinai Stave Shaver
Our Price: 1,200.00

(1)
Leather Tsuba 8cm for Shinai
List Price: 1,320.00
Our Price: 1,320.00
Super Deluxe Tsubadome Suburiko Dragonfly-Patterned Leather Tsuka Grip Leather
Super Deluxe Tsubadome
List Price: 1,550.00
Our Price: 1,370.00

(2)
Suburiko
Our Price: 1,450.00

(2)
Dragonfly-Patterned Leather Tsuka
List Price: 1,500.00
Our Price: 1,500.00
Kozakura-Patterned Leather Tsuka Grip Leather Super Deluxe Shinai Furnishings Deluxe Dragonfly-Patterned Leather Tsuka Grip Leather
Kozakura-Patterned Leather Tsuka
List Price: 1,500.00
Our Price: 1,500.00
Deluxe Dragonfly-Patterned Leather Tsuka
List Price: 1,840.00
Our Price: 1,840.00
Shinai Shaving Knife New Deluxe Hand-Sawn Tsuka Grip Leather
Shinai Shaving Knife
List Price: 2,100.00
Our Price: 1,890.00

(4)
Camellia Oil
Our Price: 1,900.00

(1)
Deluxe Hand-Sewn Tsuka Grip Leather
List Price: 1,950.00
Our Price: 1,950.00

(1)
Shinai Maintenance Kit Rounded Leather Tsuba for Itto Ryu Bokken
Shinai Maintenance Kit
List Price: 3,750.00
Our Price: 3,350.00