You are here: Home > SHINAI > Accessories
Sort By:
Page of 2
Shinai Tip Sakishin Shinai Tsuru String Rubber Tsubadome
Shinai Tip Sakishin
Our Price: $0.35
Shinai Tsuru String
Our Price: $0.40

(6)
Deluxe Rubber Tsubadome Beige Rubber Tsubadome for Bokken Color Tsuba
Deluxe Rubber Tsubadome Beige
Our Price: $1.40

(1)
Rubber Tsubadome for Bokken
Our Price: $1.40

(6)
Deluxe Nakayui Leather Plastic Tsuba for Bokken Large Deluxe Rubber Tsubadome
Deluxe Nakayui Leather
Our Price: $2.20
Plastic Tsuba for Bokken
Our Price: $2.40

(7)
Large Deluxe Rubber Tsubadome
Our Price: $2.95

(1)
Tsuka Grip Leather Deluxe Shinai Tip Leather Shinai Tsuka Rubber
Tsuka Grip Leather
Our Price: $3.20

(1)
Shinai Tsuka Rubber
Our Price: $5.95
Basic Shinai Furnishings (Tokoshikumi) Shinai Stave Shaver Pocket Shinai Shaver
Shinai Stave Shaver
Our Price: $10.00
Pocket Shinai Shaver
List Price: $12.00
Our Price: $10.85
Shinai Stave Shaver Deluxe Shinai Furnishings Leather Tsuba 8.5cm
Shinai Stave Shaver
Our Price: $10.95

(2)
Leather Tsuba 8cm for Shinai
List Price: $12.00
Our Price: $12.00
Super Deluxe Tsubadome Suburiko Dragonfly-Patterned Leather Tsuka Grip Leather
Super Deluxe Tsubadome
List Price: $14.10
Our Price: $12.50

(3)
Suburiko
Our Price: $13.20

(2)
Dragonfly-Patterned Leather Tsuka
List Price: $13.65
Our Price: $13.65
Kozakura-Patterned Leather Tsuka Grip Leather Super Deluxe Shinai Furnishings Deluxe Dragonfly-Patterned Leather Tsuka Grip Leather
Kozakura-Patterned Leather Tsuka
List Price: $13.65
Our Price: $13.65
Deluxe Dragonfly-Patterned Leather Tsuka
List Price: $16.75
Our Price: $16.75
Shinai Shaving Knife New Deluxe Hand-Sawn Tsuka Grip Leather
Shinai Shaving Knife
List Price: $19.10
Our Price: $17.20

(4)
Camellia Oil
Our Price: $17.30

(3)
Deluxe Hand-Sewn Tsuka Grip Leather
List Price: $17.75
Our Price: $17.75

(1)
Shinai Maintenance Kit Rounded Leather Tsuba for Itto Ryu Bokken
Shinai Maintenance Kit
List Price: $34.10
Our Price: $30.50