You are here: Home > KENDO > Shinai
Sort By:
Page of 2
Deluxe Shinai Tip Leather Shinai Tip Senshin Suburiko
Suburiko
Our Price: $13.20

(5)
Mini Souvenir Shinai Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai Standard Furnished Shinai
Mini Souvenir Shinai
Our Price: $13.65

(3)
Standard Furnished Shinai
Our Price: $31.85

(20)
Uchikomi Shinai Standard Uchikomi Shinai Deluxe GIN Nito Ryu Shinai Short
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: $40.00
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: $43.65
Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Oval Grip Shinai "Suzaku" Koto-style Shinai - Daigo
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: $44.55

(3)
Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: $50.95
Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Thick-grip Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Thick-grip Koto-style Shinai - Daigo
Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan Tozando Custom-made Shinai Suburi Shinai for One Hand
TOZANDO Custom-made Shinai
Starts from: $59.10

(7)
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: $62.75

(1)
Oval Octagonal-grip Koto-style Shinai - Oniyanma Oval Octagonal-grip Dobari-style Shinai - Oniyanma Thick Grip Dobari-style Madake Shinai - Tenryu (Size 39)
Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu Heavy Suburi Shinai Extra Heavy Short Suburi Shinai - Furisen Magnum
Heavy Suburi Shinai
Our Price: $80.95
Hasegawa Carbon Graphite Shinai Pieces Koto-style Madake Shinai - Fujin Dobari-style Madake Shinai - Raijin
Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves] Slim Koto-style Shinai - Shingessai Standard Furnished Shinai - Pack of 3
Standard Furnished Shinai - Pack of 3
List Price: $127.30
Our Price: $99.00

(14)