You are here: Home > KENDO > Shinai
Sort By:
Page of 2
Deluxe Shinai Tip Leather Shinai Tip Senshin Suburiko
Suburiko
Our Price: 1,450.00

(2)
Mini Souvenir Shinai Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai Standard Furnished Shinai
Mini Souvenir Shinai
Our Price: 1,500.00

(1)
Standard Furnished Shinai
Our Price: 3,500.00

(3)
Uchikomi Shinai Standard Uchikomi Shinai Deluxe GIN Nito Ryu Shinai Short
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: 4,400.00
Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Our Price: 4,700.00
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: 4,800.00
Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Oval Grip Shinai "Suzaku" Oval Grip Shinai "Suzaku"
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: 4,900.00

(1)
Oval-grip Shinai - Higashiyama
Our Price: 4,900.00

(1)
Koto-style Shinai - Daigo Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Thick-grip Jissengata Dobari-style Shinai - Issen
Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: 5,600.00
Thick-grip Koto-style Shinai - Daigo Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan Tozando Custom-made Shinai
Tozando Custom-made Shinai
Starts from: 6,500.00

(6)
Suburi Shinai for One Hand Oval Octagonal-grip Koto-style Shinai - Oniyanma Oval Octagonal-grip Dobari-style Shinai - Oniyanma
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: 6,900.00
Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu Heavy Suburi Shinai
Heavy Suburi Shinai
Our Price: 8,900.00
Extra Heavy Short Suburi Shinai - Furisen Magnum Hasegawa Carbon Graphite Shinai Pieces Koto-style Madake Shinai - Fujin
Dobari-style Madake Shinai - Raijin Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves] Slim Koto-style Shinai - Shingessai