You are here: Home > IAIDO
Choose a sub category:
Accessories Gi
Sort By:
Page of 11
The Legend Series: Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni The Legend Series: The Ogre's Knife - Kijinmaru Kunishige Deluxe The Legend Series: Oda Nobunaga's Kunishige Koshirae
'Minosaka' Brand - Custom Satsuma Koshirae Extra Long The Legend Series:Yagyu Jubei's Miike Tenta The Legend Series: Tsukahara Bokuden Rai Kunitoshi Koshirae
Minosaka Brand - Custom Satsuma Koshirae Extra Long
List Price: $2,272.75
Our Price: $2,095.48
Sale Price: $1,754.57
The Legend Series: Minamoto Kiyomaro Super Heavy Unokubi Koshirae The Legend Series:Hattori Hanzo's Ko Bizen Kanehira The Legend Series: Minamoto Kiyomaro Super Heavy Unokubi Wakizashi Koshirae
The Legend Series: Horikawa Kunihiro Double Blades Koshirae The Legend Series: Hijikata Toshizo's Kanesada Koshirae The Legend Series: Katsu Kaishu's Tadayoshi Koshirae
'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae Daisho Set + Free Sword Rack The Legend Series: Tokugawa Ieyasu's Sohayano Tsurugi The Legend Series: Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae
The Legend Series: Rowdy Shogun Koshirae The Legend Series: Tokugawa Shogun Yoshimune Koshirae The Legend Series : Akechi Mitsuhide's Akechi Koshirae
The Legend Series: The Ogre's Knife - Kijinmaru Kunishige Tozando Custom-made Iaito The Legend Series: Chosokabe Masachika's Yoshimitsu Koshirae
TOZANDO Custom-made Iaito
Starts from: $808.20

(98)
The Legend Series: Sanada Yukimura's Muramasa Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Shinto Higo Koshirae The Legend Series: Uesugi Kenshin's Himetsuru Koshirae
Minosaka Brand - Custom Shinto Higo Koshirae
List Price: $961.80
Starts from: $915.62
Sale Price: $771.35

(5)
The Legend Series: Maeda Keiji's Sekino Magoroku Koshirae The Legend Series: Miyamoto Musashi's Kaneshige Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Edo Higo Koshirae
Minosaka Brand - Custom Edo Higo Koshirae
List Price: $893.60
Starts from: $854.24
Sale Price: $720.20

(1)
'Minosaka' Brand - Custom Toppei Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Dotanuki Extra Heavy The Legend Series: Date Masamune's Kunikane Koshirae
Minosaka Brand - Custom Toppei Koshirae
List Price: $870.00
Starts from: $833.00
Sale Price: $702.50

(1)
Minosaka Brand - Custom Dotanuki Extra Heavy
List Price: $860.00
Starts from: $824.00
Sale Price: $695.00

(1)