You are here: Home > IAIDO
Choose a sub category:
Gi
Sort By:
Page of 11
The Legend Series: Kato Kiyomasa's Ultimate Dotanuki Masakuni 'Minosaka' Brand - Custom Satsuma Koshirae Extra Long The Legend Series: The Ogre's Knife - Kijinmaru Kunishige Deluxe
Legend - Kato Kiyomasas Ultimate Dotanuki Masakuni
List Price: $2,359.10
Our Price: $2,123.19
Minosaka Brand - Custom Satsuma Koshirae Extra Long
List Price: $2,272.75
Our Price: $2,095.48
Legend - The Ogres Knife (Kijinmaru Kunishige) Deluxe
List Price: $2,227.30
Our Price: $2,004.57
The Legend Series:Yagyu Jubei's Miike Tenta The Legend Series: Tsukahara Bokuden Rai Kunitoshi Koshirae Musashi Film Exclusive - Sasaki Kojiro Koshirae Choto (Greatsword)
Legend - Yagyu Jubeis Miike Tenta
List Price: $1,718.20
Our Price: $1,546.38
Legend - Tsukahara Bokuden Rai Kunitoshi Koshirae
List Price: $1,544.55
Our Price: $1,390.09

(2)
The Legend Series: Minamoto Kiyomaro Super Heavy Unokubi Koshirae The Legend Series:Hattori Hanzo's Ko Bizen Kanehira The Legend Series: Minamoto Kiyomaro Super Heavy Unokubi Wakizashi Koshirae
Legend - Minamoto Kiyomaro Super Heavy Unokubi Koshirae
List Price: $1,231.85
Our Price: $1,108.66
Legend - Hattori Hanzos Ko Bizen Kanehira
List Price: $1,222.75
Our Price: $1,100.47

(2)
Musashi Film Exclusive - Sasaki Kojiro Koshirae Daito Miyamoto Musashi Koshirae Daito Tozando Kendo Kata Iaito - Daisho
Miyamoto Musashi Koshirae Daito
Our Price: $954.55

(3)
Tozando Kendo Kata Iaito - Daisho
List Price: $1,650.00
Our Price: $920.00
'Minosaka' Brand - Custom Shinto Higo Koshirae Musashi Film Exclusive - Sawamura Daigaku Koshirae Daito The Legend Series: Horikawa Kunihiro Double Blades Koshirae
Minosaka Brand - Custom Shinto Higo Koshirae
List Price: $961.80
Starts from: $915.62

(6)
Legend - Horikawa Kunihiro Double Blades Koshirae
List Price: $959.10
Our Price: $863.19
'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae Daisho Set + Free Sword Rack 'Minosaka' Brand - Custom Edo Higo Koshirae Hijikata Toshizos Kanesada Koshirae: Legend Series Iaito Sword
Minosaka Brand - Custom Edo Higo Koshirae
List Price: $893.60
Starts from: $854.24

(2)
'Minosaka' Brand - Custom Toppei Koshirae Katsu Kaishus Tadayoshi Koshirae: Legend Series Iaito Sword 'Minosaka' Brand - Custom Dotanuki Extra Heavy
Minosaka Brand - Custom Toppei Koshirae
List Price: $870.00
Starts from: $833.00

(1)
Minosaka Brand - Custom Dotanuki Extra Heavy
List Price: $860.00
Starts from: $824.00

(1)
Musashi Film Exclusive - Yoshioka Seijuro Koshirae Daito Tokugawa Ieyasus Sohayano Tsurugi 'Minosaka' Brand - Custom Koto Higo Koshirae
Tokugawa Ieyasus Sohayano Tsurugi
List Price: $859.10
Our Price: $816.15
Minosaka Brand - Custom Koto Higo Koshirae
List Price: $801.80
Starts from: $771.62

(2)
'Minosaka' Brand - Custom Yagyu Koshirae Akechi Mitsuhides Akechi Koshirae: Legend Series Iaito Sword Musashi Film Exclusive - Sasaki Kojiro Koshirae Wakizashi
Minosaka Brand - Custom Yagyu Koshirae
List Price: $800.00
Starts from: $770.00

(1)
Musashi Film Exclusive - Miyamoto Musashi Koshirae Wakizashi Sanada Yukimuras Muramasa Koshirae: Legend Series Iaito Sword The Legend Series: Rowdy Shogun Koshirae
Legend - Rowdy Shogun Koshirae
List Price: $817.30
Our Price: $735.57

(1)