You are here: Home > IAIDO > Custom Iaido
Sort By:
Page of 3
'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae Wakizashi 'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae Daisho Set
'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae
List Price: $379.00
Starts from: $391.10
Sale Price: $334.25

(60)
'Minosaka' Brand - Custom Jidai Koshirae Wakizashi
List Price: $343.65
Starts from: $359.29
Sale Price: $307.74
Tozando Custom-made Iaito 'Minosaka' Brand Basic Iaito 'Minosaka' Brand - Custom Higo Zogan Koshirae
Tozando Custom-made Iaito
Starts from: $808.20

(90)
'Minosaka' Brand Basic Iaito
List Price: $336.00
Starts from: $352.40
Sale Price: $302.00

(13)
'Minosaka' Brand - Custom Higo Zogan Koshirae
List Price: $721.80
Starts from: $699.62
Sale Price: $591.35

(4)
'Minosaka' Brand - Custom Edo Higo Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Yagyu Koshirae
'Minosaka' Brand - Custom Edo Higo Koshirae
List Price: $893.60
Starts from: $854.24
Sale Price: $720.20

(1)
'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae
List Price: $493.60
Starts from: $494.24
Sale Price: $420.20

(22)
'Minosaka' Brand - Custom Yagyu Koshirae
List Price: $800.00
Starts from: $770.00
Sale Price: $650.00

(1)
'Minosaka' Brand - Custom Musashi Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Toppei Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Tensho Koshirae
'Minosaka' Brand - Custom Musashi Koshirae
List Price: $572.75
Starts from: $565.48
Sale Price: $479.57

(5)
'Minosaka' Brand - Custom Toppei Koshirae
List Price: $870.00
Starts from: $833.00
Sale Price: $702.50

(1)
'Minosaka' Brand - Custom Tensho Koshirae
List Price: $664.50
Starts from: $648.05
Sale Price: $548.38

(13)
'Minosaka' Brand - Custom Hon Jidai Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Shinto Higo Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Koto Higo Koshirae
'Minosaka' Brand - Custom Hon Jidai Koshirae
List Price: $687.25
Starts from: $668.53
Sale Price: $565.44

(3)
'Minosaka' Brand - Custom Shinto Higo Koshirae
List Price: $961.80
Starts from: $915.62
Sale Price: $771.35

(5)
'Minosaka' Brand - Custom Koto Higo Koshirae
List Price: $801.80
Starts from: $771.62
Sale Price: $651.35

(2)
'Minosaka' Brand - Custom Dotanuki Extra Heavy 'Minosaka' Brand - Custom Satsuma Koshirae Extra Long 'Minosaka' Brand - Custom Double Grooves Iaito
'Minosaka' Brand - Custom Dotanuki Extra Heavy
List Price: $860.00
Starts from: $824.00
Sale Price: $695.00

(1)
'Minosaka' Brand - Custom Satsuma Koshirae Extra Long
List Price: $2,272.75
Our Price: $2,095.48
Sale Price: $1,754.57
'Minosaka' Brand - Custom Double Grooves Iaito
List Price: $727.25
Starts from: $704.53
Sale Price: $595.44
'Minosaka' Brand - Custom Tengu Koshirae The Legend Series: Hijikata Toshizo's Kanesada Koshirae The Legend Series: Katsu Kaishu's Tadayoshi Koshirae
The Legend Series: Miyamoto Musashi's Kaneshige Koshirae The Legend Series: Oda Nobunaga's Kunishige Koshirae The Legend Series: Sakamoto Ryoma's Yoshiyuki Koshirae
The Legend Series: Toyotomi Hideyoshi's Kanemoto Koshirae The Legend Series: Uesugi Kenshin's Himetsuru Koshirae 'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae Wakizashi
'Minosaka' Brand - Custom Higo Koshirae Wakizashi
List Price: $458.20
Starts from: $462.38
Sale Price: $393.65
The Legend Series: Sanada Yukimura's Muramasa Koshirae The Legend Series : Akechi Mitsuhide's Akechi Koshirae The Legend Series: Maeda Keiji's Sekino Magoroku Koshirae