You are here: Home > IAIDO > Iaido Gi & Hakama > Iaido Gi
Sort By:
Page of 1
Cotton Juban Tozando Basic Iaido Gi Regular Sleeve Toray Tetrex® Iaido Gi
Cotton Juban
Our Price: 4,000.00

(3)
Toray Tetrex® Iaido Gi
Our Price: 5,900.00

(6)
Seersucker Iaido Gi Jacket Regular Sleeve Deluxe Tetron Iaido Gi Jacket Regular Sleeve Super Polyester Iaido Gi Jacket Regular Sleeve
Uchimizu Iaido Gi "FURYU" Deluxe Tetron Iaido Gi Jacket Kimono Sleeve Super Polyester Iaido Gi Jacket Kimono Sleeve
Uchimizu Iaido Gi "FURYU"
Our Price: 14,900.00

(4)
Uchimizu Iaido Gi "FURYU" Kimono Sleeve Tozando Anti-bacterial BioClean Iaido Regular Sleeve Gi "SAYAKA" Tozando Tsumugi Iaido Gi "AKATSUKI"
Tozando Cubic Sensor Stretch Iaido Gi Regular Sleeve Tozando Nami Tsumugi Iaido Gi "AKEBONO" Tozando Tailor-made Iaido Gi
Tozando Tailor-made Iaido Gi
Our Price: 19,800.00
Tozando Cubic Sensor Stretch Iaido Gi Kimono Sleeve Tozando Super Polyester Iaido Haori Tozando Tsumugi Iaido Kimono Sleeve Gi "AKATSUKI"
Tozando Uchimizu "FURYU" Iaido Haori Tozando Nami Tsumugi Iaido Kimono Sleeve Gi "AKEBONO" Tozando Cubic Sensor Stretch Iaido Haori
Deluxe Iaito Gi Kimono Sleeve Black
Deluxe Iaido Gi Kimono Sleeve Black
Our Price: 28,900.00

(5)