You are here: Home > AIKIDO > Aikido Bokken/Tanto/Jo

Aikido Bokken/Tanto/Jo

Sort By:
Page of 2
3-shaku White Oak Hanbo Red Oak Tanto
3-shaku White Oak Hanbo
Our Price: $59.80
Standard Red Oak Bokken Tanto
Our Price: $22.75

(2)
White Oak Tanto Leather Grip Suburi Bokken Red Oak 4.21 Shaku White Oak Jo 9 Bu
White Oak Tanto
Our Price: $27.30

(6)
4.21 Shaku White Oak Jo 9 Bu
Our Price: $50.00

(7)
Regular Suburi Bokken Red Oak 3.8 Shaku 3.8 Shaku Oar Shaped Suburi Deluxe Bokken 4.21 Shaku White Oak Jo 8 Bu (24mm)
4.21 Shaku White Oak Jo 1 Sun (30mm) 6-Shaku Bo White Oak 1 Sun (30mm) 4.21 Shaku Jo White Oak 8.5 Bu (25mm)
4.21 Shaku Red Oak Jo 8-bu (24mm)
White Oak Aikido Package with 8-bu Jo White Oak Aikido Package with 1-sun Jo 5-Shaku Bo Red Oak
White Oak Bokken Deluxe White Oak Bokken Long 4.21 Shaku Red Oak Jo 1-sun (30mm)
Standard White Oak Bokken
Our Price: $26.85
Leather Grip Red Oak Bokken Deluxe Regular Suburi Bokken Red Oak 3.5 Shaku
Sunuke Tanto
Our Price: $38.20
Regular suburi Bokken White Oak 3.5 Shaku Regular Suburi Bokken White oak 3.8 Shaku Oval Shape Suburi Bokken
Oval Shape Suburi Bokken
Our Price: $61.40

(1)
6-Shaku Bo Red Oak 1 Sun (30mm) Leather Grip Suburi Bokken Isu 3.7 Shaku Deluxe Kuro Nuri Black Suburito