You are here: Home > KENDO > Kendo Shinai & Bokken > Kendo Shinai
Sort By:
Page of 1
Mini Souvenir Shinai Mini Souvenir Shinai
Our Price: 1,500.00

(1)
Standard Furnished Shinai Standard Furnished Shinai
Our Price: 3,500.00

(3)
Uchikomi Shinai Standard Uchikomi Shinai Standard
Our Price: 4,400.00
Nito Ryu Shinai Short Nito Ryu Shinai Short
Our Price: 4,800.00
Oval Grip Shinai "Suzaku" Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: 4,900.00

(1)
Oval Grip Shinai "Suzaku" Oval-grip Shinai - Higashiyama
Our Price: 4,900.00

(1)
Koto-style Shinai - Daigo Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: 5,600.00
Tozando Custom-made Shinai Tozando Custom-made Shinai
Starts from: 6,500.00

(6)
Hasegawa Carbon Graphite Shinai Hasegawa Carbon Graphite Shinai
Our Price: 28,900.00

(3)