You are here: Home > KENDO > Kendo Gi & Hakama
Sort By:
Page of 2
Kendo Obi Belt Musashi-Zashi Kendo Gi Dark Navy Musashi-Zashi Kendo Gi Unbleached
Kendo Obi Belt
Our Price: 1,500.00

(1)
Musashi-Zashi Kendo Gi Dark Navy
Our Price: 2,600.00

(5)
Kendo Shitagi (Under Gi) Tozando Basic Tetron Hakama
Kendo Shitagi (Under Gi)
Our Price: 3,400.00
Tozando Basic Tetron Hakama
Our Price: 4,500.00

(17)
Basic Single Layered Cotton Kendo Gi White
Basic Single Layered Cotton Kendo Gi White
List Price: 5,700.00
Our Price: 5,000.00

(6)
Tozando Color-Fixed Single-Layered Kendo Gi Tozando Tetron W-stitch Kendo Hakama
TechClean Kendo Jacket AZ Tozando Extra Thin Single-Layered Indigo-dyed Kendo Gi Jacket Unbleached Cotton Kendo Gi
TechClean Kendo Jacket AZ
Our Price: 5,900.00

(3)
Unbleached Cotton Kendo Gi
Our Price: 6,500.00

(1)
Tetron Kendo Hakama "Saxe" Tetron Kendo Hakama "Benibana"
'BREEZE-KNIT' Summer Kendogi Cotton Kendo Gi "Saxe" for Children Cotton Kendo Gi "Benibana" for Children
Tozando Color-Fixed #7000 Cotton Kendo Hakama
Belted Deluxe Dacron Kendo Hakama Navy Deluxe Single-Layered White Cotton Kendo Gi "AOI" Tozando Standard Cotton Kendo Hakama
Stuffy-Free Alsace Kendo Hakama Double-layered Indigo-dyed Cotton Kendo Gi Navy Edo Zashi Kendo Gi
Stuffy-Free Alsace Kendo Hakama
Our Price: 8,600.00

(2)
Navy Edo Zashi Kendo Gi
Our Price: 9,900.00

(3)