Currency Converter

X Close
You are here: Home > Tozando Iaito > Tozando Iaito Accessories
Choose a sub category:
Spare Saya Tsuba Tsuka-ito/Sageo Fuchi/Kashira Menuki
Sort By:
Page of 3
Spare Saya for Iaito Tensho Fuchi/Kashira Ishime Fuchi/Kashira Kyo-Ajiro Fuchi/Kashira
Tensho Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
Ishime Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
Kyo-Ajiro Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
Tsuru Fuchi/Kashira O-Nami Fuchi/Kashira Nozarashi Tsuba Yagyugasa Tsuba
Tsuru Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
O-Nami Fuchi/Kashira
Our Price: ¥15,300.00
Nozarashi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Yagyugasa Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Sasa Mokko Tsuba Aoi Tsuba Tsuru Tsuba Dokkoken Tsuba
Sasa Mokko Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Aoi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tsuru Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Dokkoken Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Kagecho Sukashi Tsuba Washi Tsuba Nami Tsuba Sasa Tsuba
Kagecho Sukashi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Washi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Nami Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Sasa Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Ishime AjiroTsuba Shiho Chidori Tsuba Mokko Ryu Tsuba Onimusha Tsuba
Ishime AjiroTsuba
Our Price: ¥14,400.00
Shiho Chidori Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Mokko Ryu Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Onimusha Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Chikubai Tsuba Tombo Tsuba Tsukimi Ume Tsuba Uma Sakura Tsuba
Chikubai Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tombo Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tsukimi Ume Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Uma Sakura Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Soten Tsuba Tsuba T016 Hijikata Tsuba Tombo Tsuba
Soten Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tsuba T016
Our Price: ¥14,400.00
Hijikata Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tombo Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Sasa Tsuba Hanaguruma Tsuba Tsuba T014 Kiku Sukashi Tsuba
Sasa Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Hanaguruma Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tsuba T014
Our Price: ¥14,400.00
Kiku Sukashi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Karakusa Tsuba Matsu Sukashi Tsuba Uroko Ryu Tsuba Tenryu Tsuba
Karakusa Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Matsu Sukashi Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Uroko Ryu Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Tenryu Tsuba
Our Price: ¥14,400.00
Hakeme Fuchi/Kashira Unryu Fuchi/Kashira Kiku Fuchi/Kashira Ebi Fuchi/Kashira
Hakeme Fuchi/Kashira
Our Price: ¥13,500.00
Unryu Fuchi/Kashira
Our Price: ¥13,500.00
Kiku Fuchi/Kashira
Our Price: ¥13,500.00
Ebi Fuchi/Kashira
Our Price: ¥13,500.00