Currency Converter

X Close
You are here: Home > SHINAI > Shinai
Sort By:
Page of 1
Suburiko Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai Standard Furnished Shinai
Suburiko
Our Price: ¥1,450.00

(2)
Standard Furnished Shinai
Our Price: ¥3,500.00
Uchikomi Shinai Standard Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Uchikomi Shinai Deluxe GIN Nito Ryu Shinai Short
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: ¥4,400.00
Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Our Price: ¥4,700.00
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: ¥4,800.00
Oval Grip Shinai "Suzaku" Koto-style Shinai - Daigo Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Thick-grip Koto-style Shinai - Daigo
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: ¥4,900.00

(1)
Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: ¥5,600.00
Thick-grip Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan Tozando Custom-made Shinai Suburi Shinai for One Hand
Tozando Custom-made Shinai
Starts from: ¥6,500.00

(6)
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: ¥6,900.00
Oval Octagonal-grip Koto-style Shinai - Oniyanma Oval Octagonal-grip Dobari-style Shinai - Oniyanma Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu
Koto-style Madake Shinai - Fujin Heavy Suburi Shinai Extra Heavy Short Suburi Shinai - Furisen Magnum Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves]
Heavy Suburi Shinai
Our Price: ¥8,900.00
Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves]
Our Price: ¥9,900.00

(1)
Slim Koto-style Shinai - Shingessai Koto-style Deluxe Madake Shinai - Ise No Kami Thick-grip Koto-style Deluxe Madake Shinai - Ise No Kami Smoked Bamboo Suburi Shinai
Smoked Bamboo Suburi Shinai
Our Price: ¥11,900.00
Thick Grip Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami Hasegawa Carbon Graphite Shinai
Hasegawa Carbon Graphite Shinai
Our Price: ¥28,900.00

(3)