You are here: Home > SHINAI > Shinai

Sort By:
Page of 1
Custom Laser Engraving (for Shinai) Suburiko Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai
Suburiko
Our Price: $13.20

(6)
Standard Furnished Shinai Uchikomi Shinai Standard Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Standard Furnished Shinai
Our Price: $31.85

(46)
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: $40.00
Nito Ryu Shinai Short Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Oval Grip Shinai "Suzaku"
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: $43.65

(1)
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: $44.55

(14)
Koto-style Shinai - Daigo Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Thick-grip Jissengata Dobari-style Shinai - Issen
Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: $50.95

(1)
Thick-grip Koto-style Shinai - Daigo Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan Tozando Custom-made Shinai
TOZANDO Custom-made Shinai
Starts from: $59.10

(9)
Suburi Shinai for One Hand Oval Octagonal-grip Koto-style Shinai - Oniyanma Oval Octagonal-grip Dobari-style Shinai - Oniyanma
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: $62.75

(1)
Thick Grip Dobari-style Madake Shinai - Tenryu (Size 39) Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu Heavy Suburi Shinai
Heavy Suburi Shinai
Our Price: $80.95
Extra Heavy Short Suburi Shinai - Furisen Magnum Koto-style Madake Shinai - Fujin Dobari-style Madake Shinai - Raijin
Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves] Slim Koto-style Shinai - Shingessai Standard Furnished Shinai - Pack of 3
Standard Furnished Shinai - Pack of 3
List Price: $127.30
Our Price: $99.00

(34)
Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami Thick Grip Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami Hasegawa Carbon Graphite Shinai
Hasegawa Carbon Graphite Shinai
Our Price: $262.75

(7)