You are here: Home > SHINAI > Shinai

Sort By:
Page of 2
Suburiko Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai
Suburiko
Our Price: 1,450.00

(2)
Standard Furnished Shinai Uchikomi Shinai Standard Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Standard Furnished Shinai
Our Price: 3,500.00

(3)
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: 4,400.00
Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Our Price: 4,700.00
Nito Ryu Shinai Short Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Oval Grip Shinai "Suzaku"
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: 4,800.00
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: 4,900.00

(1)
Oval Grip Shinai "Suzaku" Koto-style Shinai - Daigo Jissengata Dobari-style Shinai - Issen
Oval-grip Shinai - Higashiyama
Our Price: 4,900.00

(1)
Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: 5,600.00
Thick-grip Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Thick-grip Koto-style Shinai - Daigo Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan
Tozando Custom-made Shinai Suburi Shinai for One Hand Oval Octagonal-grip Koto-style Shinai - Oniyanma
Tozando Custom-made Shinai
Starts from: 6,500.00

(6)
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: 6,900.00
Oval Octagonal-grip Dobari-style Shinai - Oniyanma Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu
Heavy Suburi Shinai Extra Heavy Short Suburi Shinai - Furisen Magnum Koto-style Madake Shinai - Fujin
Heavy Suburi Shinai
Our Price: 8,900.00
Dobari-style Madake Shinai - Raijin Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves] Slim Koto-style Shinai - Shingessai
Koto-style Deluxe Madake Shinai - Ise No Kami Smoked Bamboo Suburi Shinai Dobari-style Deluxe Madake Shinai - Izumo no Kami
Smoked Bamboo Suburi Shinai
Our Price: 11,900.00