You are here: Home > SHINAI > Shinai

Sort By:
Page of 2
Suburiko Tozando Original Hello Kitty Standard Furnished Shinai
Suburiko
Our Price: $13.20

(3)
Standard Furnished Shinai Uchikomi Shinai Standard Uchikomi Shinai Deluxe GIN
Standard Furnished Shinai
Our Price: $31.85

(6)
Uchikomi Shinai Standard
Our Price: $40.00
Nito Ryu Shinai Short Smoked Bamboo Dobari Shinai 'FURINKAZAN' Oval Grip Shinai "Suzaku"
Nito Ryu Shinai Short
Our Price: $43.65
Oval Grip Shinai - Suzaku
Our Price: $44.55

(2)
Oval-grip Shinai - Higashiyama Koto-style Shinai - Daigo Jissengata Dobari-style Shinai - Issen
Oval-grip Shinai - Higashiyama
Our Price: $44.55

(6)
Koto-style Shinai - Daigo
Our Price: $50.95
Thick-grip Jissengata Dobari-style Shinai - Issen Thick-grip Koto-style Shinai - Daigo Koto-style Shinai - Ittou Ryo Dan
Tozando Custom-made Shinai Suburi Shinai for One Hand Oval Octagonal-grip Koto-style Shinai - Oniyanma
TOZANDO Custom-made Shinai
Starts from: $59.10

(7)
Suburi Shinai for One Hand
Our Price: $62.75

(1)
Oval Octagonal-grip Dobari-style Shinai - Oniyanma Jissengata Dobari-style Madake Shinai - Shouryuu
Heavy Suburi Shinai Extra Heavy Short Suburi Shinai - Furisen Magnum Koto-style Madake Shinai - Fujin
Heavy Suburi Shinai
Our Price: $80.95
Dobari-style Madake Shinai - Raijin Extra Heavy Suburi Shinai[6 staves] Slim Koto-style Shinai - Shingessai
Standard Furnished Shinai - Pack of 3 Koto-style Deluxe Madake Shinai - Ise No Kami Smoked Bamboo Suburi Shinai
Standard Furnished Shinai - Pack of 3
List Price: $127.30
Our Price: $99.00

(7)