Currency Converter

X Close
You are here: Home > IAIDO > Accessories
Sort By:
Page of 5
Nuguigami(Wiping Paper for Sword) Choji Oil 20cc Mekuginuki
Choji Oil 20cc
Our Price: ¥800.00
Mekuginuki
Our Price: ¥900.00

(1)
Koikuchi-Kun Choji Oil 30cc Uchiko YAMAYA Under-Kote Protector
Koikuchi-Kun
Our Price: ¥900.00

(2)
Choji Oil 30cc
Our Price: ¥900.00
Uchiko
Our Price: ¥1,200.00

(1)
YAMAYA Under-Kote Protector
List Price: ¥1,400.00
Our Price: ¥1,260.00
Cotton Kakucho Sageo Matsu Menuki Kikka Menuki Namikoi Menuki
Kakucho Sageo
Our Price: ¥1,260.00
Matsu Menuki
Our Price: ¥1,260.00
Kikka Menuki
Our Price: ¥1,260.00
Namikoi Menuki
Our Price: ¥1,260.00
Fusa Braid Wrist Protector Cotton Shigeuchi Sageo 7 Shaku INTRODUCTION TO JAPANESE SWORDS THROUGH PICTURES BOOK
Fusa Braid
Our Price: ¥1,350.00
Wrist Protector
List Price: ¥1,530.00
Our Price: ¥1,370.00
Shigeuchi Sageo 7 Shaku
Our Price: ¥1,400.00

(4)
INTRODUCTION TO JAPANESE SWORDS THROUGH PICTURES BOOK II Iaido Tora no Maki(The Guidebook of Iaido) Vol. 2 Iaido Tora no Maki(The Guidebook of Iaido) Vol. 3 Iaido Tora no Maki(The Guidebook of Iaido) Vol. 4
Knee Protector for Iaido Tozando Silk Tsuka-ito for Iaito Elbow Protector Toe Protector for Kendo
YAMAYA Knee Protector for Iaido
Our Price: ¥1,580.00
Elbow Protector
List Price: ¥1,870.00
Our Price: ¥1,680.00
YAMAYA Toe Protector for Kendo
Our Price: ¥1,750.00
Choji Oil Bulk 100 cc Calf Protector Achilles Tendon Protector Wrist Protector  Under KOTE  'TEKKO'
Choji Oil Bulk 100 cc
Our Price: ¥1,800.00
Calf Protector
List Price: ¥2,300.00
Our Price: ¥1,800.00
Achilles Tendon Protector
List Price: ¥2,500.00
Our Price: ¥1,800.00

(1)
Wrist Protector Under KOTE 'TEKKO'
List Price: ¥2,340.00
Our Price: ¥1,890.00

(1)
NAKAMURA Yasusaburo - Nihonto seishin to batto-do Deluxe Elbow Protector Sword Maintenance Kit Velcro Knee Protector for Iaido
YAMAYA Deluxe Elbow Protector
List Price: ¥2,100.00
Our Price: ¥1,890.00
Sword Maintenance Kit
Our Price: ¥1,900.00

(2)
Velcro Knee Protector for Iaido
Our Price: ¥1,900.00

(3)
Sponge Heel Protector HAITEKU Heel Protector Iaido Zekken - Embroidery Tozando Leather Tsuka-ito for Iaito
Sponge Heel Protector
List Price: ¥2,170.00
Our Price: ¥1,950.00
HAITEKU Heel Protector
List Price: ¥2,570.00
Our Price: ¥2,310.00
Tozando Iaido Embroidery Zekken
Our Price: ¥2,500.00

(3)
Cotton Iaido Obi YAMAYA Heel Protector Toe Protector Leather sole
Cotton Iaido Obi
Our Price: ¥2,500.00

(5)
YAMAYA Heel Protector
Our Price: ¥2,500.00

(1)
Toe Protector Leather sole
Our Price: ¥2,560.00

(2)
Cotton Tabi
Our Price: ¥2,600.00

(1)